Pravo osobne invalidnine

Na snagu je stupio novi Zakon o socijalnoj skrbi, koji proširuje broj korisnika koji imaju pravo na invalidninu.

Osobe s invaliditetom koje primaju mirovinu i dalje će moći dobivati osobnu invalidninu. Od 1. travnja povećat će se iznos invalidnine i doplatka za pomoć i njegu. Osobna invalidnina iznosit će 1500 kuna, puni doplatak za pomoć i njegu 600 kuna, a smanjeni će biti 420 kuna. Po novom zakonu, osobe s invaliditetom koje primaju plaću ili autorski honorar, ponovno imaju pravo na 1250 kuna osobne invalidnine, bez obzira na visinu plaće. Pravo na osobnu invalidninu nemaju osobe koje rade na ugovor o djelu. Problem je također što zaposlene osobe s invaliditetom neće primati invalidninu kada odu u mirovinu, ako im mirovina nije minimalna

Više osoba će moći koristiti status njegovatelja. Pravo statusa njegovatelja priznaje se bračnom ili izvanbračnom drugu te formalnom ili neformalnom životnom partneru osobe s invaliditetom. Osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, ni njihova rodbina, ne smiju sklapati s korisnicima ugovore o otuđenju ili opterećenju nekretnine korisnika.

Zajamčena minimalna naknada ukida osobama s invaliditetom koje:
- u postupku priznavanja prava daju krive podatke o prihodu i imovini;
- odbiju ponuđeni posao, osposobljavanje, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili samovoljno otkažu ugovor o radu;
- se ne odazovu pozivu vlasti za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade.
Svi kojima se ukine zajamčena minimalna naknada, šest mjeseci nemaju pravo podnositi zahtjev za ostvarivanje spomenutog prava. Uvodi se nova socijalna usluga stručne pomoći obitelji, koja se zove obiteljska medijacija. Centar za socijalnu skrb i obiteljski medijator (upisan u istoimeni registar) pružaju spomenutu uslugu, kako bi se riješili prijepori u obiteljskim odnosima.

Sve promjene donesene novim Zakonom o socijalnoj skrbi primjenjuju se od početka ove godine, a zahtjevi čija je obrada u tijeku rješavat će se u skladu s novim odredbama.

Autorica: Ivona Šeparović