Upitnik o potrebama mladih iz KZŽ

Za izradu Regionalnog programa za mlade Krapinsko-zagorske županije, analizira se položaj mladih.

Podatke o problemima i potrebama mladih prikupljaju Krapinsko-zagorska županija, Savjet mladih KZŽ i Mreža udruga Zagor. Dio je to projekta Sudjelovanje u istraživanju je dobrovoljno i anonimno. Upitnik popunjavaju mladi od 15 do 30 godina koji imaju prebivalište/boravište na području Krapinsko-zagorske županije. Upitnik možete popuniti do 30. lipnja putem POVEZNICE.

Autor: Portal icm-zg.info / Mreža udruga Zagor