Deklaracija o radu s mladima

Na Europskoj konvenciji o mladima predstavljena deklaracija o radu s mladima.

Deklaracija "Putokazi za budućnost" kao cilj prepoznaje sljedeće: "razviti i proširiti ponudu rada s mladima, doprijeti do više mladih i uključiti ih, posebno kako bi se osiguralo da mladi iz različitih društvenih sredina, uključujući one koji imaju manje mogućnosti, imaju pristup radu s mladima." Završnu deklaraciju o radu s mladima "Putokazi za budućnost" na hrvatskom jeziku možete pronaći OVDJE.

Autor: Portal icm-zg.info / Središnji ured za demografiju i mlade