Youth Wiki: Obrazovanje i treninzi

U dijelu posvećenom obrazovanju i treninzima, Youth Wiki obrađuje važnost oblika obrazovanja.

Pod različitim oblicima obrazovanja podrazumijeva se:

- formalno obrazovanje - kakvo se provodi u osnovnim i srednjim školama te na fakultetima;

- neformalno obrazovanje - učenje organizirano s ciljem poboljšanja kompetencija, u skladu sa osobnim, društvenim i profesionalnim potrebama;

- informalno učenje - aktivnost koja nije organizirana, a kroz nju se iskustvo sječe na temelju iskustava iz svakodnevnog života te utjecaja okoline na osobne, društvene i profesionalne potrebe;

- cjeloživotno učenje - svi oblici učenja tijekom života, čiji je cilj poboljšati kompetencije u područjima osobnih, društvenih i profesionalnih potreba.

Kako bi se pružili uvjeti za sve spomenute oblike obrazovanja, provodi se međusektorska suradnja poslodavaca, civilnog društva, organizacija i institucija. Poseban naglasak stavlja se na sprečavanje "ispadanja" mladih iz sustava obrazovanja te na vrednovanje neformalnog obrazovanja. Više o ovim temama možeš saznati na Youth Wiki.

Autorica: Ivona Šeparović