Potrebe u kulturi RH u 2022. god.

Ministarstvo kulture i medija raspisalo je javni poziv za predlaganje programa u kulturi.

Poziv se odnosi na programe u kulturi za iduću godinu na području cijele Hrvatske. Programi i projekti od interesa su oni koji "hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.", navodi se u natječaju. Rok za prijavu je 20. listopada. Detalji javnog poziva dostupni su OVDJE.

Autor: Portal icm-zg.info / Ministarstvo kulture i medija