Konferencija o programu za mlade

Konferencija o Nacionalnom programu za mlade bila je potpuno drugačije spominjanje mladih od uobičajenog.

Nisu se uzdizale mogućnosti koje nude Irska i Njemačka, već su se mladi spominjali kao kreatori promjena u Hrvatskoj. Sam naziv konferencije "Kako, zašto i za koga: nova nacionalna strategija za mlade" sugerirao je da su mladi i donositelji odluka na strukturiranom dijalogu (12. i 13. lipnja) u Hotelu Panorama okupljeni kako bi propitivali i preuzeli proaktivnu ulogu u zagovaranju svojih prava. U tome je posebno važno, kako su isticali svi govornici konferencije, operacionalizirati ideje i ići prema vrijednostima koje treba ostvariti.
Konferencija je dio projekta "Korak naprijed: zajedno do nove strategije za mlade", kojeg provode Mreža mladih Hrvatske i Zajednica informativnih centara za mlade, sa ciljem poticanja svih dionika na sudjelovanje u izradi novog nacionalnog programa za mlade.
Taj razgovor o budućnosti započet je svojevrsnom analizom sadašnjosti. Budući da društvo mlade danas uglavnom gleda kroz nezaposlenost, sami mladi trebaju se nametnuti kao oni koji sudjeluju i imaju utjecaj na kreiranje javnih politika. Iako ih obrazovanje na to ne priprema, sudjelovanje bi trebalo biti dio svakodnevnih vještina mladih, no obrazovanje je još uvijek fokusirano na činjenice, a ne na vještine. Tu kao društvo nailazimo na najveću "nevidljivu" prepreku, jer se stvari namijenjene mladima ne komuniciraju na način da ih se zainteresira. Stoga aktivno sudjelovanje (p)ostaje područje nerazumljivih pojmova i nejasnih ciljeva, koje "proizvodi" dokumente koji su često sami sebi svrha. Podatci iz istraživanja Mreže mladih Hrvatske to i dokazuju, s obzirom da je tek nešto manje od 20% mladih reklo da je upoznato s aktualnim Nacionalnim programom za mlade. Štoviše, na spomenuto pitanje jedan je ispitanik odgovorio: "Ne znam, ali meni se baš i ne čini da se itko potrudio da mi olakša život."
Utjecaj na svakodnevni život mladih moglo bi donijeti područje koje su sudionici konferencije predložili da se doda u novi nacionalni program za mlade, a vezano je uz olakšavanje rješavanja stambenog pitanja. Usklađivanje programa sa stvarnom situacijom moglo bi se postići, primjerice, uključivanjem mladih u izradu, provedbu i evaluciju nacionalnog program kojI se direktno tiče samih mladih. Njihove prijedloge u početku će možda biti teže dobiti, no bude li društvo spremno slušati, svi "šumovi" u komunikaciji moći će biti prevladani. Neka novi Nacionalni program za mlade bude dokaz da je to moguće.

Autorica: Ivona Šeparović


Pet Lip 23
Radionice u AKC-u
Prošli mjesec Lipanj 2017 Sljedeći mjesec
P U S Č P S N
week 22 1 2 3 4
week 23 5 6 7 8 9 10 11
week 24 12 13 14 15 16 17 18
week 25 19 20 21 22 23 24 25
week 26 26 27 28 29 30

Provodimo s partnerima

Suradnici

Umrežavanje

Doprinos